บริษัท ไอดับบลิวซีที จำกัด

 

ติดต่อคุณภารดี , คุณอรวรรณ

111,111/2,111/3 ซอยมาเจริญ 1
แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม
กรุงเทพฯ 10160

111/3 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์
ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว
จ.ฉะเชิงเทรา 24190

โทรทัพท์ : 02-8124499, 038-575699
แฟกซ์ : 02-8124400, 038-575700
อีเมล์ : personal.iwct@inoac.co.th
personal.iwct_gw@inoac.co.th

 
 

ท่านสามารถทำการดาวน์โหลด ใบสมัคร เพื่อกรอกข้อมูลต่างๆ ของท่านให้สมบูรณ์ แล้วส่งแฟกซ์ หรือ นำมายื่นที่บริษัทฯ เพื่อความสะดวกใน การพิจารณา 

 
 
 
 
 
 

บริษัทผลิตฟองน้ำวิทยาศาสตร์ ใช้ทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นฟองน้ำ ที่ใช้เป็นส่วนประกอบของเฟอร์นิเจอร์ หรือเครื่องใช้ภายในบ้าน ผลิตภัทฎฑ์ที่ใช้เป็นฉนวนป้องกันความร้อน เป็นต้น บริษัท ไอดับบลิวซีที จำกัด เป็นการร่วมทุนระหว่างประเทศไทย ประเทศญี่ปุ่น และประเทศแคนนาดา ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001/ISO TS 16949/ISO 14001 ผลิตฟองน้ำวิทยาศาสตร์ที่เป็นส่วนประกอบของรถยนต์ เช่น เบาะรถยนต์/เบาะรถจักรยานต์ ให้แก่บริษัทรถยนต์ชั้นนำต่างๆ ฯลฯ กำลังมีการขยายงาน และต้องการบุคลกรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมงานกับเราในตำแหน่งต่อไปนี้

 
สวัสดิการที่จะได้รับ :

- รถรับ - ส่งพนักงาน   - สวัสดิการนำเที่ยว
- ชุดฟอร์มพนักงาน   - ห้องพยาบาล
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ   - ค่าอาหาร
- ประกันชีวิตและสุขภาพ   - สวัสดิการช่วยเหลือด้านงานศพ
- สวัสดิการกีฬา   - เงินช่วยเหลือค่าอาหาร
- โบนัส    
......................................................................................................
 
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
 
ลำดับ ชื่อ อัตรา/ตำแหน่ง วันที่เปิดรับ
4
ไอที
1
2022-08-10
 


IWCT Co., Ltd.
Copyright @ 2010. All Rights Reserved. a service from IWCT Company Limited.